Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy mix.calisia.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę:

EJ! s.c. Elżbieta Jacek Magnuszewscy

Al. Wolności 17a/35

62-800 Kalisz

NIP 618 17 97 263

tel 604 404 284

mail jacek@calisia.pl

3. Adres do korespondencji jak wyżej.

4. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu ( stoiska na wydarzeniu Biznes Mix 2022 w dniu 26 marca 2022) do koszyka oraz następnie poprzez przycisk “Realizuj”. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego. Sklep będzie działał do dnia 24 marca 2022. Po tej dacie złożenie zamówienia na stoisko nie będzie możliwe.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny stoisk znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN).

12. Ceny podane w koszyku zawierają VAT.

13. Sklep na zakupione stoisko wystawia fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy lub osoby.

14. Potwierdzenie zakupu i możliwości skorzystania ze stoiska na Biznes Mix 2022 w dniu 14 maja  2022 odbywa się droga mailową

III. Metody płatności

Sklep udostępnia swoim Klientom następujące metody płatności:

1. Przelew bankowy (przelew z konta na konto).

2. Płatność “szybkim przelelewem” za pośrednictywem serwisu PayU.

3. Płatność za pomocą serwisu PayPal (w tym płatność kartą kredytową).

IV. Prawo odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (wypełnić i odesłać ten formularz tylko jeśli chcesz odstąpić od umowy).

– Do: EJ! s.c. Al. Wolności 17a/35 62-800 Kalisz
– Niniejszym informuję, że wycofuję się z umowy sprzedaży następujących usług,
– Data zamówienia (*) / odbioru (*),
– Nazwa odbiorcy,
– Adres odbiorcy,
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej),
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres karencji wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów. Powyższe nie ma zastosowania po terminie imprezy.

Nie skorzystanie z wykupionego stoiska nie powoduje zwrotu pieniędzy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas EJ! s.c. Al. Wolności 17A / 35, 62-860 Kalisz, Polska, jacek@calisia.pl, +48 604 404 284) o wycofaniu się z tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia (ale nie jest to obowiązkowe).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, jak w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym razie, nie poniosą Państwo żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania.

Nie ma możliwości zwrotu zapłaconej za stoisko kwoty po 14 maja 2022, kiedy to wykorzystana zostaje powierzchnia stoiska na Biznes Mix 2022

V. Zasady odbioru zamówionego Stoiska

Zgłoszenie się w dniu 26 marca 2022 na Hali Sportowej OSRiR w Kaliszu przy ul. Łódzkiej. Stoisko będzie oznaczone w wyraźny sposób.